07132317555-7شنبه تا چهارشنبه 06:00 - 21:30 ، پنجشنبه 06:00- 14:30

خونگیری در منزل

در صورت عدم امکان حضور درآزمایشگاه ،جهت خونگیری در منزل با آزمایشگاه تماس حاصل فرمائید

واتساپ :09363687022

شماره تماس جهت خونگیری و حضوردر منزل:07132317557

لطفا جهت دریافت راهنمایی های لازم روز قبل از آزمایش با آزمایشگاه تماس بگیرید.

جهت خونگیری در منزل یا محل کار آدرس و شماره تلفن دقیق و ساعت تقریبی حضور در محل خود را از طریق فرم ذیل اعلام نمایید

بستن منو