07132317555-7شنبه تا 4 شنبه 06:00 - 22:00 ، پنجشنبه 06:00- 14:30

خونگیری در منزل

جهت خونگیری در منزل یا محل کار آدرس و شماره تلفن دقیق و ساعت تقریبی حضور در محل خود را از طریق فرم ذیل اعلام نمایید

جهت خونگیری در منزل یا محل کار آدرس و شماره تلفن دقیق و ساعت تقریبی حضور در محل خود را از طریق فرم ذیل اعلام نمایید

بستن منو